شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده

شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده

شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده


خانم دکتر فاطمه صبری
خانم دکتر فاطمه صبری

خانم دکتر فاطمه... 436

یک شرکت شتاب دهنده مستفر در دانشگاه صنعتی شریف 

Super User 11 months ago
 

تبلیغات محیطی شما

تبلیغات شرکت  امیر

logo-samandehi